siopa ar-líne do chluichí Gaeilge

Cluichí Cártaí

Spraoi le Brí

Spraoi le Brí

Spraoi le Brí - cluiche cártaí ar théamaí briathair, ainmfhocail, aidiachtaí, seanfhocal srl

cluiche déanta don chómhrá...


Spraoi le Brí - 6 packs of cards using nouns, adjectives, prepositions, proverbs etc which are guaranteed to get conversations growing.


Sabháil ar phostas - save on postage

(Má tá níos mó ná earra amháin á cheannach, seol rphost chuig eoghan@cluiche.ie le praghas an phostais suimithe a fháil)

(If purchasing multiple items, please email eoghan@cluiche.ie first to get a combined postage price)


€25 € €12.50 moide postas agus pacásitiú