siopa ar-líne do chluichí Gaeilge

Mugaí Gaeilge

Custom Mugs

Do logo féin, nó grianghraf, íomhá na Nollag nó aon íomhá gur mian leat curtha ar mhuga.

Réimse leathan de sheanfhocail ar fáil - nó puzail ón cluiche ‘Imeartas Focal’ nó fiú corsfhocal. Do rogha.


Your logo, photo, seasonal image, joke… whatever you want on the mug. Or choose from a range of proverbs - or word puzzles - or a crossword…. Your choice. 

€13.00 postas san aireamh/ postage included.


Seol rphost chuig: eoghan@maccormaic.ie ag míniú cad a ba mhaith leat ar an mhuga.

email eoghan@maccormaic.ie saying what you’d like on your mug.

samplaí