siopa ar-líne do chluichí Gaeilge

Cluichí Boird

Boardgames

Líon an Bhearna

Is é atá sa chluiche Líon an Bhearna ná cluiche boird litrithe do pháistí níos óige le litreacha maighnéadacha. Sa phaca tá deich gcinn de chártaí móra 36x36cm, agus deich fhoireann de litreacha aibítir na Gaeilge, maighnéadach. Ar na cártaí éagsúla tá 23 pictiúir (230 san iomlán) le litir amháin ar iarraidh as gach focal. Os rud go bhfuil 23 litir in aibítir na Gaeilge, clúdóidh na litreacha maighnéadacha na bearnaí ar fad ar gach cárta.

Is ais mhaith é seo le cur le stór focal páiste/foghlamóirí.


Líon an Bhearna is a spelling game for younger children. This magnetic game has 10 large magnetic picture boards, ach containing 23 images and word, (or 230 words to learn for the children). Each word is missing one letter, and with 23 leters in the Irish alphabet, the ten magnetic alphabet sets will be fully used to complete the game. 

This game is a great way to help children - and adults - learn new words.


Aois 4+

Praghas €40  50% lascaine €20 postas agus pacáistiú €7


Ceannaigh anois: